LASTEAED KUREKELL

Põhieesmärgid

TERVISEEDENDUS

2018/2019 EESMÄRK:
Laps mõistab, et eluviis mõjutab ümbritsevat keskkonda ja enda tervist

TERVISEKASVATUSE SISU KUUDE LÕIKES

SEPTEMBER: Kokkulepped; tervislik toit

OKTOOBER: Isiklik hügieen, viisakad lauakombed

NOVEMBER: Terviklik mina, sotsiaalsed rollid

DETSEMBER: Sõpruse väärtustamine, sallivus, hoolivus

JAANUAR: Turvalisus, ohuolukorras toimetulek

VEEBRUAR: Tunded ja emotsioonid, konfliktide lahendamine

MÄRTS: Inimkeha tundmine, liikumine ja sport

APRILL: Tervislik eluviis, haiguste vältimine

MAI: Ohutu liiklemine tänaval

JUUNI, AUGUST: Olen terve ja rõõmus laps!

Kasulikud lingid:
https://sisu.ut.ee/keskkond/
https://elu.tlu.ee/project/241
https://www.keskkonnake.ee/

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Galerii Kontakt